นโยบายการให้บริการหลังการขาย

นโยบายการให้บริการหลังการขาย ◄


1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางบริษัทสามารถติดต่อได้ที่

e-mail  :  หรือ Customer Service โทรศัพท์ 

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่อง

เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องที่แจ้งผ่านมาทางบริษัท จะได้รับการวิเคราะห์  ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางบริษัทมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

2.1  ท่านสามารถร้องเรียนมายังบริษัทค้าผ่านช่องทางดังนี้
       – ช่องทางที่ 1  ส่งจดหมายทาง email : 
       – ช่องทางที่  2  แจ้งทางโทรศัพท์ 
2.2  ระบุปัญหาที่ต้องการอย่างชัดเจน  และรายละเอียดผู้แจ้งเพื่อการติดต่อกลับจากทางบริษัท
2.3  
คำร้องของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ
2.4  
คำร้องได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการท่านทราบภายใน 7 วันทำการ