สำหรับอาคารสำนักงาน

กล้องวงจรปิดที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต้องมีความยืดหยุ่น และหลากหลาย ตั้งแต่ฟังก์ชั่นการใช้งาน และงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจนั้นๆ เช่น โรงงานหรือธุรกิจขนาดเล็ก สำนักงานขนาดเล็ก ร้านค้าปลีก ห้างร้านต่างๆ รวมไปถึงอาคารที่พักอาศัยทั่วไป โดยสามารถดูภาพผ่านทาง internet และ smart phone ได้
ระบบ 960H / Analog

เป็นระบบกล้องวงจรปิดที่มีพื้นฐานในแบบ Analogความละเอียดของกล้องเริ่มต้นที่ตั้งแต่ 320 พิกเซล ขึ้นไป ปัจจุบันแต่สามารถบันทึกภาพได้ที่ความละเอียดมากกว่าระบบ Analog เดิม ถึง 1 แสน 5 หมื่นพิกเซลและยังเพิ่มเทคโนโลยีการบีบอัด H.264 แบบ High Profile จึงทำให้สามารถบันทึกภาพได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วย
ระบบ HD-AHD / TVI

เป็นเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดแบบใหม่ ให้ความละเอียดของภาพสูงระดับล้านพิกเซล เทียบเท่ากล้อง IP Camera แต่ยังคงรูปแบบการนำสัญญาณภาพด้วยสายสัญญาณ Coaxial ระบบนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบ Analog เดิม โดยไม่ต้องลงทุนเดินสายนำสัญญาณภาพใหม่
ระบบ EX-SDi / HD-SDi

เป็นเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูงระดับ Full High Definition (1080p) กล้องวงจรปิดในระบบ HD-SDI จะส่งสัญญาณภาพผ่านสาย RG6 โดยไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ภาพที่ได้จึงคมชัด และมีคุณภาพที่ดีที่สุด และในปัจจุบันมีระบบ Ex-SDi ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก HD-SDi ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะสายสัญญาณ Coaxial ให้สามารถเดินไกลถึง 500 เมตร โดยใช้สายสัญญาณ Coaxial เดิม
ระบบ IP หรือ IP Camera

เป็นเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในยุคดิจิตอล มีความละเอียดของภาพค่อนข้างสูง มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถติดตั้งตัวกล้อง หรือเครื่องบันทึกภาพ (NVR) ได้ทุกพื้นที่ที่ Network ไปถึง ทำให้สะดวกในการเพิ่ม หรือโยกย้ายอุปกรณ์ตามความต้องการ และที่สำคัญกล้องบางรุ่นสามารถบันทึกภาพได้ในตัวด้วย SD Card