สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้เป็นเพียงแค่ใช้รักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น กล้องวงจรปิดยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการของโรงงานอุตสากรรมให้ดียิ่งขึ้นได้ เช่น การควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงงาน การควบคุมดูแลในพื้นที่อันตราย พื้นที่ที่มีสารเคมี พื้นที่ที่มีความร้อนสูง ที่ไม่สามารถใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ได้ การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งสินค้าตามแนวผลิต เพื่อความถูกต้องโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำในพื้นที่นั้นๆ