About Us

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทฯ ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ออกแบบ พร้อมบริการติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร (Smart Security Solution Provider) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก โดยตรงจากประเทศอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป, เกาหลี, ประเทศไต้หวันและจีน ทั้งกลุ่มสินค้า Security & Safety System, Access & Alarm System , Network & Media Transmission and Health Care System รวมถึงอุปกรณ์เสริมและต่อพ่วงอื่นๆ ครบวงจร

           จากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้เราได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำมากมาย ดังเช่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ธนาคารออมสิน, มหาวิทยาลัย, บริษัท TOT (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย (มหาชน), กลุ่มบริษัท SCG, บริษัท NISSAN (ประเทศไทย), บริษัท Thai Union Frozen, บริษัท Air France ฯลฯ ได้ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการของเราด้วยดีตลอดมา

Products

 • มีสินค้าคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ Solutions ให้ลูกค้าเลือกใช้ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการทุกระดับ
 • ทุก Solutions ที่เรานำเสนอคำนึงถึงประโยชน์ ความสะดวก และความคุมค่าสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ
 • มีสินค้าหลากหลายครบทุกระบบ ต่อการให้บริการลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย
 • เป็นผู้นำเข้าโดยตรง ทำให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

Service

 • มีทีมงานวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • มีทีมงานติดตั้ง และบริการ Onsite Service ให้กับลูกค้า ที่เป็นของเราโดยตรง
 • มีอุปกรณ์สำรอง และอะไหล่ ที่มากพอสำหรับการให้บริการ ซ่อม แก้ไข หรืออุปกรณ์สำรองใช้ ให้ลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย
 • มีมาตรฐานระดับการให้บริการ Service Level Agreement (SLA) ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้หลายระดับ

Experience

 • ทีมงานมีประสบการณ์ในการให้บริการระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมายาวนานมากกว่า 15 ปี
 • ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการทั้งกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
 • บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการติดตั้งและให้บริการระบบกล้องวงจรปิดในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ 4 กล้อง ถึง 300/500/700 และบางโครงการมีการติดตั้งมากกว่า 2,000 กล้อง