ACCESS CONTROL

Access Control

Access Control and Finger Scan Reader (เครื่องอ่านลายนิ้วมือ) หรือ Proximity (เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก) ที่ให้ความแม่นยำสูง สำหรับการลงเวลาพนักงาน หรือสำหรับการเข้าออกพื้นที่เฉพาะ เขตหวงห้าม สามารถพ่วงต่อกับกลอนประตูไฟฟ้า ซึ่งประตูจะเปิดเมื่อ Scan ด้วยลายนิ้วมือของพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และสามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานผลรายเดือน แสดงการผ่านเข้า-ออกได้ทุกวัน นำข้อมูลไปเชื่อมต่อกับระบบ Poyroll เพื่อคำนวณเงินเดือนได้

Access Control Soyal

Controller + Reader

Network&Stand-alone Controller
Networking Reder

Access Control HIP

Access Control System

Standalone Fingerprint Time AttendanceController
and AccessControl System