960H / Analog System

ระบบ 960H/Analog


เป็นระบบกล้องวงจรปิดที่มีพื้นฐานในแบบ Analog ความละเอียดของกล้องเริ่มต้นตั่งแต่ 320 พิกเซล ขึ้นไป แต่ปัจจุบันสามารถบันทึกได้ที่ความละเอียดมากกว่าระบบ Analog  เดิม ถึง 1 แสน 5 หมื่นพิกเซลและยังเพิ่มเทคโนโลยีการบีบอัด H.264  แบบ High Profile จึงทำให้สามารถบันทึกภาพได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วย

Analog Solution Diagram
Dome Camera

DOME CAMERA

10 IR LED Day & Night
Len 3.6 mm

Dome Camera

DOME CAMERA

750 TV Lines  36 IR LED
Day & Night Lens 2.8-12 mm

BOX CAMERA

BOX CAMERA

13D+2D DNR
U-WDR True Day & Night

BOX CAMERA

BOX CAMERA

800 TVL, IR LED 36
Len 3.6 mm / 6 mm. Day & Night

IR Bullet Camera

IR Bullet Camera

30 IR LED Day & Night
Len 3.6 mm

IR Bullet Camera

IR Bullet Camera

700 TVL, IR LED 72
2.8-10.0 mm Vari-focal Lens

IR Bullet Camera

IR Bullet Camera

620 TVL, IR LED 48
  Ultra Low Light Day & Night

High Speed Dome

High Speed Dome

37x Auto Focus Optical Zoom
Day & Night, 3.5-129.5 mm

DVR 4 CH

DVR 4 CH

4 Ch HD-SDi Video inputs
(720p, 1080i, 1080p)

DVR 8 CH

DVR 8 CH

8 Ch HD-SDi Video inputs
(720p, 1080i, 1080p)

DVR 16 CH

DVR 16 CH

16 Ch HD-SDi Video inputs
(720p, 1080i, 1080p)