Maintenance Service (MA)

บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย


หัวข้อ ที่คุณต้องการ *

ชื่อสำหรับติดต่อ *

บริษัท *

อีเมล์ของคุณ *

เบอร์โทรติดต่อ *

Maintenance Service บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค โปรแกรมใช้งานต่างๆ หรือ Application Software (แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์) เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เช่นหากมีการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดCCTV ไประยะเวลาหนึ่ง เเล้วอาจจะเกิดปัญหา ประมวลผลผิดพลาด ( Software Bug ) สามารถใช้บริการ MA (เอ็มเอ) เพื่อเข้ามาเช็คปัญหาได้ทันที

หากมีข้อสงสัยในระหว่างที่ใช้งานต้องการให้มีใครสักคนมีอธิบาย ก็สามารถให้บริการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service (รีโมต เซอร์วิส) ซึ่งการบริการของ MA สามารถเปรียบได้เหมือนกับการรับประกัน Application Software ว่าจะใช้งานได้ตลอดเวลาทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่เสียเงินซื้อมา นั้นจะใช้งานได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีขนาดกลางจนถึงเล็กหากต้องการมี Software (ซอฟต์แวร์) ใช้งานเเต่ไม่มีทีมพัฒนาเป็นของตัวเองบริการ MA ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรมีอย่างยิ่ง ซึ่งคิดดูเเล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพนักงานมาดูเเลอีกด้วย   ควรเลือกบริษัทที่ให้บริการ MA มีความสำคัญมากเราควรเลือกจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด พร้อมกับให้บริการ MA ด้วย