Network POE Switch

Network PoE Switch


เทคโนโลยี Power over Ethernet หรือ POE คือเทคโนโลยีเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่ายผ่านสายUTP โดย POE ตามมาตรฐาน IEEE สามารถทำงานได้บนสายทองแดง UTP แบบ Cat5 หรือ Cat6 โดยกระแสไฟสามารถถูกจ่ายได้จากอุปกรณ์อย่าง POE Switch หรือจะผ่าน Midspan Power Supply ก็ได้ ประหยัดกว่าเดินสายไฟ และในบางสถานที่ การเดินสายไฟ AC ใหม่ไปยังสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point อาจจะเป็นไปไม่ได้ ติดตั้งง่ายและรวดเร็วกว่า เพราะใช้สายเพียง UTP เพียงเส้นเดียวไม่ต้องลากสายไฟใหม่ หมดกังวลในการหาที่ติดตั้งปลั๊กไฟ และลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแลรักษา รองรับความเร็วระดับ Gigabit ไฟแบบ 48V DC สามารถทำระบบ Back-up ไฟได้ง่ายกว่า โดยสามารถสร้างระบบสำรองไฟด้วย Battery และยังช่วยสร้างระบบบริหารกระแสไฟจากส่วนกลางได้อีกด้วย

Network Switch


Industrial Switch


Full Fiber Optic Switch


PoE Switch 4 Port 10/100/1000M

PoE Switch 4 Port

10/100/1000M

PoE Switch 8 Port 10/100/1000M

PoE Switch 8 Port

10/100/1000M

PoE Switch 16 Port 10/100M

PoE Switch 16 Port

10/100M

PoE Switch 24 Port 10/100M

PoE Switch 24 Port

10/100M