ON SITE SERVICE

ON SITE SERVICE เป็นหนึ่งในนโยบายบริษัทฯ ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งบุคลากรในส่วนงานบริการช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่พร้อมจะให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 

-  จัดเตรียม และทดสอบสินค้า

   มีเจ้าหน้าที่เทคนิคคอยจัดเตรียมสินค้า พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานก่อนจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า

- บริการรับและแก้ปัญหาลูกค้าทางโทรศัพท์ (Help Desk)

   มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT ทั้ง CCTV, Network  พร้อมประสานงานให้ลูกค้า เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

-  บริการรับ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าถึงสถานที่

   กรณีลูกค้ามีปัญหาด้าน IT ทั้งด้าน CCTV, Network และอื่นๆ บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เชี่ยวชาญ เข้าบริการลูกค้าถึงสถานที่

-  บริการจัดส่ง และติดตั้ง

    บริษัทฯมีบริการจัดส่ง – ติดตั้ง พร้อมทดสอบและแนะนำการใช้งานสินค้าให้กับลูกค้า


หัวข้อ ที่คุณต้องการ *

ชื่อผู้ติดต่อ *

หน่วยงาน/บริษัท

Email ผู้ติดต่อ *

เบอร์โทรติดต่อ *

Line ไอดี

รายละเอียด