Car Parking

Access Control Car Parking

ไม้กั้นหมู่บ้าน

Car Park

ระบบไม้กั้นลานจอดรถ หมู่บ้าน
ทาบบัตร หรือแบบ Easy Pass

ระบบไม้กั้นลานจอดรถ

Car Park

ระบบไม้กั้นลานจอดรถ หมู่บ้าน
ทาบบัตร หรือแบบ Easy Pass

ไม้กั้นรถ

Car Park

ระบบไม้กั้นลานจอดรถ หมู่บ้าน
ทาบัตร หรือแบบ Easy Pass

Car Park

Car Park

ระบบไม้กั้นลานจอดรถ หมู่บ้าน
ทาบบัตร หรือแบบ Easy Pass

Thermal Camera

Thermal Camera

Thermal PTZ Camera

Mini SpeedDome Camera

Mini SpeedDome

12X Optical zoom, 12V DC / POE+

Fisheye Camera

Fisheye Camera

6MP / 3D DNR / Smart IR

HIGH SPEED DOME

HIGH SPEED DOME

2.0MP 22X Speed Dome

NVR (16 CH)

NVR (32 CH)

NVR 16 CH H.264

NVR 16 CH H.264

Software Smart NVR (64 CH)

Software Smart NVR (16/32/64 CH)