CCTV System

โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด รับติดตั้ง
โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด รับติดตั้ง

โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด CCTV system

โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด CCTV system สำหรับหน่วยงานราชการ เอกชน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัย รับติดตั้งกล้องวงจรปิด และให้บริการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร ด้วยทีมช่างมืออาชีพ

มีความพร้อมด้าน Products & Solutions

  • สินค้ามีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ (Solutions) ทุกระบบครบวงจร ให้ลูกค้าเลือกใช้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
  • ทุก Solutions ที่เรานำเสนอจะคำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสะดวกที่ลูกค้าจะได้รับ
  • บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายและมากพอต่อการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
  • บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าโดยตรง มีความใกล้ชิดและเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ผลิตโดยตรงทำให้ลูกค้ารู้ และเข้าถึงเทคโนโนยีใหม่ได้ง่าย และเร็วยิ่งขึ้น
โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด cctv-system
โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด cctv-system
โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด IP AHD Camera
โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด IP AHD Camera

โซลูชั่น ระบบกล้องวงจรปิด maintenance services การดูแลรักษากล้องวงจรปิด การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด จ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด tor บำรุงรักษากล้องวงจรปิด หน้าที่ของผู้ดูแลระบบกล้อง cctv tor บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด การตรวจรักษากล้อง cctv ตรวจสอบ บำรุงรักษากล้องวงจรปิด เคล็ดลับการดูแลกล้องวงจรปิด การบำรุงรักษา กล้องวงจรปิดเบื้องต้น การดูแลรักษากล้องวงจรปิดมีความสำคัญอย่างไร แผนบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิธีดูแลรักษากล้องวงจรปิด การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด  ความสำคัญของการบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV Preventive Maintenance ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง  บริการดูแล CCTV MAINTENANCE SERVICE รายปี

ระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด ราคา ระบบกล้องวงจรปิด pantip ระบบกล้องวงจรปิดระยะไกล ระยะกล้องวงจรปิด รวมศูนย์กล้อง CCTV ทั่วประเทศ ระบบรวมศูนย์ ศูนย์รวม รวมศูนย์ Smart City ระบบกล้องวงจรปิดไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้องวงจรปิด CCTV เสริม AI ผู้นำด้านกล้องวงจรปิด สมาร์ตซิตี (Smart City) เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  smart city หลักการsmart city ความปลอดภัย อุปกรณ์ส่งสัญญาณของระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ผู้นำด้านกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย  CCTV Solution

การบริการด้านเทคนิค การบริการสนับสนุนทางเทคนิค บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหา มาตรฐานการให้บริการให้คำปรึกษา ช่างซ่อมกล้องวงจรปิดมืออาชีพ


บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
Advance Solution Services Co.,Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน : 12 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 42  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Location : 12 Soi RAMA 2 Soi 42, Bangmod, Chomthong, Bangkok 10150

ความสำคัญและความจำเป็นในการเลือกใช้
CCTV & Security System

                   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ให้ความสำคัญในการเลือกหาผู้ให้บริการและระบบอุปกรณ์ CCTV ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาติดตั้งและใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะมาช่วยในการป้องกัน หรือป้องปรามด้านระบบการักษาหรือเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน รวมทั้งการนำมาช่วยในด้านการบริหารและจัดการระบบการให้บริการต่างๆหรือการเฝ้าระวังความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ จากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและมีพร้อมทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการที่ครบวงจร มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV System

          ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิด ถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ความสำคัญ ในการติดตั้ง ไว้ภายในองค์กร เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัย บริหารกระบวนการผลิต หรือกระบวนการควบคุม ติดตาม สั่งการ ภายในองค์กร เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดยังได้มีการพัฒนาคุณภาพของภาพให้มีความคมชัด ราคาคุ้มค่า ใช้งานง่าย และรวมถึงได้พัฒนานำเอาฟังก์ชั่นการใช้งาน AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ภาพเองได้เลย โดยไม่ต้องใช้ทีมงานมามอนิเตอร์ และควบคุม ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดมีจัดจำหน่ายหลากหลายระบบให้เลือกใช้ ดังเช่น ระบบ IP Camera, HD-AHD/TVI/CVI, EX-SDI, Analog และSolar Cell เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร

IP Camera System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิด IP Camera ในยุคดิจิตอลที่ให้ความละเอียดของภาพสูงเป็นล้านพิกเซล ระบบนี้จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถติดตั้งตัวกล้อง หรือเครื่องบันทึกภาพ (NVR) ได้ทุกพื้นที่ที่โครงข่าย Network ไปถึง หากจะมีการติดตั้งเพิ่ม หรือโยกย้ายอุปกรณ์ในอนาคตสามารถทำได้ง่าย และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งลดลง

อ่านเพิ่มเติม...

EX-SDI / HD SDI System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณภาพเป็น Signal Digital Interface(SDi) ที่มีความละเอียดสูงระดับ Full High Definition (1080p) กล้องวงจรปิดในระบบ HD-SDI จะส่งสัญญาณภาพผ่านสาย RG6 โดยไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ทำให้ภาพที่ได้จึงคมชัดที่สุด และในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นระบบ Ex-SDi ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก HD-SDi ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางการเดินสายสัญญาณ Coaxial ให้สามารถเดินได้ไกลมากยิ่งขึ้นประมาณ 500 เมตร โดยใช้สายสัญญาณ Coaxial เดิม

อ่านเพิ่มเติม...

HD AHD System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดแบบใหม่ ให้ความละเอียดของภาพสูงระดับล้านพิกเซล เทียบเท่ากล้อง IP Camera เช่นกัน แต่ยังคงรูปแบบการนำสัญญาณภาพด้วยสายสัญญาณ Coaxial เดิมได้ โดยระบบนี้ได้มีการพัฒนาต่อจากระบบ Analog เดิมเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพสูงขึ้นถึงระดับ 2ล้านพกเซล

อ่านเพิ่มเติม...

960 / Analog System

เป็นเทคโนโลยีระบบ กล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ Analog เดิมที่เคยใช้กันมาก และยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพของภาพที่ได้(ต่ำ) หรือให้ความละเอียดของภาพได้สูงสุดที่ระดับ D1 และแนวโน้มการให้เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดที่เป็น Analog นี้จะค่อยๆลดลง โดยผู้ใช้จะหันไปใช้เทคโนโลยีระบบอื่นแทน ซึ่งให้คุณภาพของภาพที่คมชัดสุงกว่าถึงล้านๆพิกเซล (Megapixels) แทน

อ่านเพิ่มเติม...

HD TVI System

คือเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดที่ให้ความละเอียดของภาพ HD เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ของการส่งสัญญาณสายเคเบิล Analog และ RG6 แบบทั่วๆไป ให้ความคมชัดของภาพมากกว่าระบบเก่า ทั้งภาพและสีของภาพคมชัดเทียบเท่ากับระบบ IP เป็นการเพิ่ม Chip ส่งสัญญาณแบบ  HD เข้าไปในตัวกล้อง และเพิ่ม chip ที่รองรับระบบ TVI ใส่ไว้ใน DVR ให้ความคมชัดของภาพตั้งแต่ 720 - 1080P HD

อ่านเพิ่มเติม...

HD CVI System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดแบบ Analog ที่สามารถให้ความคมชัดของภาพระดับ HD 720p และ 1080p โดยใช้สายสัญญาณ Coaxial หรือ RG6 แบบ Analog ที่ใช้ในกล้องแบบเดิม โดยทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ Dahua  สามารถให้ความละเอียดของกล้องได้สูงใกล้เคียงระบบ IP Camera เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบกล้องวงจรปิดที่มีความชัดเจนของภาพสูง ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป

อ่านเพิ่มเติม...

HD Solar Cell System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิด สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เชื่อมต่อแบบไร้สาย ที่ใช้ในกล้องแบบเดิมสามารถให้ความละเอียดของกล้องได้สูง มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน เหมาะสำหรับที่ห่างไกลจากไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

           ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ได้ให้ความสำคัญในการนำเราระบบกล้องวงจรปิดมาใช้ในการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัย หรือบริหารกระบวนการผลิต เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดยังได้มีการพัฒนาคุณภาพของภาพให้มีความคมชัดและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดมีจัดจำหน่วยหลายระบบให้เลือกใช้ ดังเช่น ระบบ 960H/Analog, HD-AHD/HD-TVI, HD-SDi และ IP Camera System เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร

           เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิด IP Camera ในยุคดิจิตอลที่ให้ความละเอียดของภาพสูงเป็นล้านพิกเซล ระบบนี้จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถติดตั้งตัวกล้อง หรือเครื่องบันทึกภาพ (NVR) ได้ทุกพื้นที่ที่โครงข่าย Network ไปถึง หากจะมีการติดตั้งเพิ่ม หรือโยกย้ายอุปกรณ์ในอนาคตสามารถทำได้ง่าย และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งลดลง

           เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณภาพเป็น Signal Digital Interface(SDi) ที่มีความละเอียดสูงระดับ Full High Definition (1080p) กล้องวงจรปิดในระบบ HD-SDI จะส่งสัญญาณภาพผ่านสาย RG6 โดยไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ทำให้ภาพที่ได้จึงคมชัดที่สุด และในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นระบบ Ex-SDi ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก HD-SDi ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางการเดินสายสัญญาณ Coaxial ให้สามารถเดินได้ไกลมากยิ่งขึ้นประมาณ 500 เมตร โดยใช้สายสัญญาณ Coaxial เดิม

           เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดแบบใหม่ ให้ความละเอียดของภาพสูงระดับล้านพิกเซล เทียบเท่ากล้อง IP Camera เช่นกัน แต่ยังคงรูปแบบการนำสัญญาณภาพด้วยสายสัญญาณ Coaxial เดิมได้ โดยระบบนี้ได้มีการพัฒนาต่อจากระบบ Analog เดิมเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพสูงขึ้นถึงระดับ 2ล้านพกเซล

           เป็นเทคโนโลยีระบบ กล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ Analog เดิมที่เคยใช้กันมาก และยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพของภาพที่ได้(ต่ำ) หรือให้ความละเอียดของภาพได้สูงสุดที่ระดับ D1 และแนวโน้มการให้เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดที่เป็น Analog นี้จะค่อยๆลดลง โดยผู้ใช้จะหันไปใช้เทคโนโลยีระบบอื่นแทน ซึ่งให้คุณภาพของภาพที่คมชัดสุงกว่าถึงล้านๆพิกเซล (Megapixels) แทน

IP Camera System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิด IP Camera ในยุคดิจิตอลที่ให้ความละเอียดของภาพสูงเป็นล้านพิกเซล ระบบนี้จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถติดตั้งตัวกล้อง หรือเครื่องบันทึกภาพ (NVR) ได้ทุกพื้นที่ที่โครงข่าย Network ไปถึง หากจะมีการติดตั้งเพิ่ม หรือโยกย้ายอุปกรณ์ในอนาคตสามารถทำได้ง่าย และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งลดลง

อ่านเพิ่มเติม

EX-SDI / HD SDI System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณภาพเป็น Signal Digital Interface(SDi) ที่มีความละเอียดสูงระดับ Full High Definition (1080p) กล้องวงจรปิดในระบบ HD-SDI จะส่งสัญญาณภาพผ่านสาย RG6 โดยไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ทำให้ภาพที่ได้จึงคมชัดที่สุด และในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นระบบ Ex-SDi ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก HD-SDi ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางการเดินสายสัญญาณ Coaxial ให้สามารถเดินได้ไกลมากยิ่งขึ้นประมาณ 500 เมตร โดยใช้สายสัญญาณ Coaxial เดิม

อ่านเพิ่มเติม

HD AHD-TVI System

เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดแบบใหม่ ให้ความละเอียดของภาพสูงระดับล้านพิกเซล เทียบเท่ากล้อง IP Camera เช่นกัน แต่ยังคงรูปแบบการนำสัญญาณภาพด้วยสายสัญญาณ Coaxial เดิมได้ โดยระบบนี้ได้มีการพัฒนาต่อจากระบบ Analog เดิมเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพสูงขึ้นถึงระดับ 2ล้านพกเซล

อ่านเพิ่มเติม

960 / Analog System

เป็นเทคโนโลยีระบบ กล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ Analog เดิมที่เคยใช้กันมาก และยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพของภาพที่ได้(ต่ำ) หรือให้ความละเอียดของภาพได้สูงสุดที่ระดับ D1 และแนวโน้มการให้เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดที่เป็น Analog นี้จะค่อยๆลดลง โดยผู้ใช้จะหันไปใช้เทคโนโลยีระบบอื่นแทน ซึ่งให้คุณภาพของภาพที่คมชัดสุงกว่าถึงล้านๆพิกเซล (Megapixels) แทน

อ่านเพิ่มเติม