Video Monitoring

Inter Active Alarm Video Monitoring

Video Monitoring


เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบกล้องวงจรปิดที่มีความชัดเจนของภาพสูง

Mini cube HD camera

กล้องวงจรปิด HD
พร้อมไมโครโฟน และลำโพงในตัว

Twist HD camera

กล้องวงจรปิดหมุน 300 องศา
พร้อมไมโครโฟนและลำโพงในตัว

Pan + Tilt Camera

กล้องวงจรปิด HD
หมุน-ก้มเงยได้ 360 องศา

Wi-Fi Camera

กล้องวงจรปิดไร้สาย
ลำโพงในตัว

Mini outdoor
full HD camera

กล้องวงจรปิด HD แบบกันน้ำ

Solution For Product