บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด Leasing System

บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด

บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด

บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด บริการเช่าระบบรักษาความปลอดภัย ทุกระบบ ครบวงจร ให้องค์กรคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยใช้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เช่าซื้อกล้องวงจรปิด ดูแลระบบ
บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด บริการเช่าระบบรักษาความปลอดภัยบริการให้เช่ากล้องวงจรปิด บริการเช่าระบบรักษาความปลอดภัย ทุกระบบ ครบวงจร ให้องค์กรคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยใช้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด
บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด

บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด

 

บริการระบบเช่า
บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด

บริการเช่าระบบรักษาความปลอดภัย ทุกระบบ ครบวงจร
ให้องค์กรคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยใช้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

บริการระบบเช่า (Leasing)

เป็นธุรกิจให้เช่าประเภทหนึ่ง ที่ดำรงธุรกิจโดยการให้เช่า ตลอดจนเครื่องมือที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี โดยผู้ให้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ใช้ทรัพย์สินนั้น ๆ และจ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เมื่อสิ้นสุดสัญญา กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้เช่าหรือไม่ก็ได้ตามแต่ข้อตกลง

ข้อดีของการเลือกใช้บริการระบบเช่า (Leasing)

 1. ผู้เช่าไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาความล้าสมัยของสินค้า สามารถอัพเกรดรุ่นกล้องเพื่อเพิ่มความคมชัด หรือเลือกรุ่นกล้องได้
 2. เงื่อนไขข้อสัญญาน้อยกว่าสัญญาการกู้เงิน
 3. เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพราะไม่ต้องใช้เงินก้อนเพื่อลงทุนซื้ออุปกรณ์ จึงมีเงินทุนมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้คล่องตัวกว่า
 4. มีภาระผูกพันธ์น้อยในกรณีที่กิจการต้องย้ายสถานที่ หรือปิดกิจการ
 5. ลดหย่อนภาษีได้มากกว่า เพราะการทำลีสซิ่ง ค่าเช่ารายเดือนถือเป็นค่าใช้จ่าย 100% ซึ่งใช้ลดภาระภาษีได้ตามกฎหมาย
 6. การชำระค่าเช่าเท่ากันทุกเดือน การคำนวณต้นทุนจึงง่ายกว่า
 7. ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องช่างติดตั้งเสร็จแล้วหนีงานไม่ดูแลหลังการขาย เพราะระบบนี้มีบริการดูแลให้จนกว่าจะครบตามสัญญาเช่าซื้อ
 8. หลังจากหมดสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าสามารถต่อสัญญาเพื่อทำการเช่าซื้อต่อได้ หรือต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้าเพื่ออัพเดตรุ่นกล้องได้

บริการระบบเช่า/เช่าซื้อ (Leasing & Rental)

เป็นบริการเช่าซื้อ หรือเช่าอุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารจัดการการลงทุน และกระแสเงินสดได้อย่างสมดุล เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยชำระค่าเช่าเป็นงวดๆ ตามจำนวน และเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้เมื่อหลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุด ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกว่าจะซื้ออุปกรณ์ และระบบเหล่านั้นเป็นสินทรัพย์ไหม หรือสามารถขยายสัญญาเช่าเพิ่มเติมได้ และหากต้องการอัพเดทเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกัน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้บริการระบบเช่า/เช่าซื้อ (Leasing & Rental)

ด้านการเงินและการบัญชี

 •  มีอัตราค่าเช่ารายเดือนคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา ไม่ผันผวนอย่างดอกเบี้ยธนาคาร ทำให้ลูกค้าสามารถจัดการงบประมาณวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับกิจการของท่านได้
 • สามารถนำค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดมาลดหย่อนภาษี โดยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพกรกำหนดได้เต็มจำนวน

ด้านการบริหารจัดการ

 • สามารถทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เอกสารน้อยเมื่อเทียบกับการกู้ยืมจากธนาคาร)
 • ลดเวลาและกำลังคนของผู้เช่าที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบได้

ด้านการบริการ

 • มีบริการ Preventive Maintenance เป็นการบำรุงรักษาแบบป้องกันที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาสัญญา เพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ลดโอกาสขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน
 • มีการบริการซ่อมแซม/แก้ไขให้ใช้งานได้ปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่ออุปกรณ์หรือระบบเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ ตลอดระยะเวลาสัญญา

ด้านเทคโนโลยี

 • ไร้กังวลเรื่องอุปกรณ์หรือระบบที่ล้าสมัย คุณสามารถอัพเดทเทคโนโลยี/ระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ได้ง่ายกว่าการจัดซื้อทั้งระบบในคราวเดียว โดยการชำระเงินจำนวนไม่มากในแต่ละเดือน

ทำไมต้องเลือกบริการระบบเช่า/เช่าซื้อ (Leasing & Rental) กับ Advance

การให้บริการ Leasing ของเราเป็นการให้บริการเช่าระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในรูปแบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้า โดยสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้

บริการก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ

 • บริการสำรวจหน้างาน และสอบถามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพแวดล้อมหน้างาน ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อออกแบบระบบ และกำหนด Solution ที่เหมาะสมด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี
 • นำเสนอระบบและ Solution พร้อมทั้งเสนอสัญญาเช่าซื้อ ใน Option ต่างๆ ให้กับลูกค้าเพื่อพิจารณา

บริการหลังทำสัญญาเช่าซื้อ

 • มีบริการ Preventive Maintenance เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบ หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมรายงานผลการบำรุงรักษาให้กับทางผู้เช่าทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญญา
 • มีบริการตรวจสอบ และแก้ไขระบบให้ใช้งานได้ปกติ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เมื่ออุปกรณ์หรือระบบเกิดขัดข้องชำรุดเสียหาย โดยมี Service Level Agreement (SLA) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการตลอดระยะเวลาสัญญา
 • มีบริการ Call Center Service สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์เบื้องต้นได้ ก่อนจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า Onsite ให้บริการในลำดับต่อไป เพื่อลดเวลา Down Time ของผู้ใช้ให้มากที่สุด

บริการเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อ

 • บริษัทยินดีนำเสนอทางเลือกพิเศษ ดังนี้
  - สามารถต่ออายุสัญญาด้วยอัตราค่าเช่ารายเดือน ในราคาพิเศษ
  - ขายอุปกรณ์ และระบบที่ใช้งานอยู่ให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าในราคาพิเศษ
  - นำเสนออัพเกรดอุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัยให้กับลูกค้า

บริการสำรวจหน้างาน
เพื่อออกแบบระบบ และกำหนด Solution

บริการ เช่าระบบรักษาความปลอดภัยมากว่า 15 ปี
ทีมงานมีประสบการณ์ และความชำนาญ

นำเสนอสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน
หลากหลาย Solution ให้เลือก

มีอุปกรณ์สำรองอะไหล่ที่มากพอ
สำหรับการให้บริการก่อน และหลังการขาย

บริการ Onsite Service
กรณีสินค้ามีปัญหาเพื่อเข้าวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

มีทีมงานบริการ Call Center
คอยให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งาน


เรายินดีให้คำปรึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง บริษัทฯ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดตั้ง, บริการออกแบบระบบ, บริการ MA, บริการระบบเช่า

บริการให้เช่ากล้องวงจรปิด ทุกระบบ ครบวงจร ให้องค์กรคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยใช้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เรายินดีให้คำปรึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อ ที่คุณต้องการ *

ชื่อผู้ติดต่อ *

หน่วยงาน/บริษัท

Email ผู้ติดต่อ *

เบอร์โทรติดต่อ *

Line ไอดี

รายละเอียด