Maintenance Service (MA)

 คุณกำลังประสบปัญหาระบบกล้องวงจรปิดเหล่านี้หรือไม่??

  1. พนักงานในองค์กรไม่มีความชำนาญที่มากพอในการดูแล และใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย
  2. จัดซื้อสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยมาใช้งาน และเกิดปัญหา ไม่รู้จะสอบถาม หรือติดต่อใครเข้ามาดูแล แก้ปัญหาให้
  3. ไม่ได้ทำการ Upgrade Version ของ Software เพื่อให้โปรแกรมทันสมัย
  4. หากระบบกล้องวงจรปิดภายในองค์กรมีปัญหา อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการซื้อสินค้าใหม่ หรือใช้เวลาในการตรวจสอบหาสาเหตุเป็นระยะเวลานาน
  5. กรณีเกิดปัญหาภายในองค์กรต้องการหาหลักฐานสำคัญ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรมีปัญหา อาจทำให้เกิดความเสีย  หายกับองค์กรได้

การแก้ปัญหากล้องวงจรปิดเหล่านี้จะหมดไปด้วย บริการ MA

เลือกใช้บริการซ่อมบำรุง และดูแลรักษา(MA) กับ Advance

บริการ Maintenance Agreement (MA) ที่ Advance เป็นบริการที่เราได้รับความนิยม และไว้วางใจจากลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลูกค้า Banking กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการงานบริการที่มากกว่า Warranty ของอุปกรณ์ หรือแม้แต่หมด Warranty แล้วก็ตาม โดยต้องการบริการที่รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้เราได้พัฒนาทีมงาน และระบบงานต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ดังนี้

Call Center

บริการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา (Call Center)


เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา Call Center ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี จากการ Onsite Service ออกแบบระบบและติดตั้ง อย่างเพียงพอในการให้บริการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์เบื้องต้นได้ก่อนที่จะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า Onsite ให้บริการในลำดับต่อไป เพื่อลดเวลา Down Time ของผู้ใช้ให้มากที่สุด

บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง (Internal Repair)


เรามีแผนกตรวจสอบ และซ่อมบำรุงภายใน ที่มีความสามารถ และความชำนาญในการซ่อมอุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทั้งในระดับ Machanic และ Electronic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ Rebuild และ Repair อุปกรณ์ต่างๆ ที่หมด Warranty แล้ว โดยใช้ Supply ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบงานที่ใช้อยู่เดิมนั้น ยังคงมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดี และใช้งานอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Expert)


ด้วยการที่บริษัทเป็นผู้นำเข้า อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ แบบครบวงจรจากผู้ผลิตโดยตรง ทำให้ทีมงานบริการ ได้สัมผัส และรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ที่ทำให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ต่อการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาต่ออุปกรณ์ ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีการทำ Proactive Service เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อนในภายหลังอีกด้วย อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการ Spare Part ที่เพียงพอ สามารถสำรองเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ให้ระบบใช้งานได้ทันที โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้า

บริการแก้ปัญหา

บริการให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา Onsite Service


เราได้จัดเตรียมทีมบริการให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา Onsite Service สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่จะครอบคลุมให้บริการทุกๆ พื้นที่ธุรกิจ ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม และมีความชำนาญงานทางด้าน Hardware, Software และ Application ต่างๆ โดยใช้รถปิคอัพ สำหรับ Stand by Parts ในแต่ละโซนที่จะสนับสนุนให้ทีม Onsite Service ได้ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์บริการกลาง

ศูนย์บริการกลาง Central service center


เรามีศูนย์บริการกลางครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสำหรับ ลูกค้าที่มี สาขาหรือ Remote Branch กระจายอยู่ตามเขตภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ธุรกิจทั้งหมดของลูกค้า และบริหารจัดการงานจากทีมส่วนกลางในกรุงเทพที่ประจำอยู่ ณ ฝ่ายบริการของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำ Stock ย่อย และการทำ Forcast Spare Parts ต่างๆ ให้กับศูนย์บริการอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการจัดส่ง Parts เร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยบริษัทขนส่งทั้งทางภาคพื้น และทางอากาศ ที่จะสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ และความสามารถในงานให้บริการของเรา ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตาม SLA ที่ลูกค้าต้องการ

บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ CCTV รายปี ภายในกรุงเทพและปริมณฑล

บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย

บริการดูแล และบำรุงรักษา Maintenance Service Agreement (MA) คือ บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ แล้วยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร Maintenance Service Agreement สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

 การบำรุงรักษาแบบป้องกัน PM
(Preventive Maintenance)

เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดโอกาสการขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน เป็นต้น

การบำรุงรักษาแบบแก้ไข CM
(Corrective Maintenance)

เป็นการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย ซึ่งมักจะต้องใช้กำลังคนและเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่าการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)


เรายินดีให้คำปรึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง บริษัทฯ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดตั้ง, บริการออกแบบระบบ, บริการ MA, บริการระบบเช่า

MA-บริการดูแลและบำรุงรักษา-1024x1024

หัวข้อ ที่คุณต้องการ *

ชื่อผู้ติดต่อ *

หน่วยงาน/บริษัท

Email ผู้ติดต่อ *

เบอร์โทรติดต่อ *

Line ไอดี

รายละเอียด

Maintenance Service บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค โปรแกรมใช้งานต่างๆ หรือ Application Software (แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์) เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เช่นหากมีการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดCCTV ไประยะเวลาหนึ่ง เเล้วอาจจะเกิดปัญหา ประมวลผลผิดพลาด ( Software Bug ) สามารถใช้บริการ MA (เอ็มเอ) เพื่อเข้ามาเช็คปัญหาได้ทันที

หากมีข้อสงสัยในระหว่างที่ใช้งานต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญระบบให้คำแนะนำ ก็สามารถให้บริการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service (รีโมต เซอร์วิส) ซึ่งการบริการของ MA สามารถเปรียบได้เหมือนกับการรับประกัน Application Software ว่าจะใช้งานได้ตลอดเวลาทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่เสียเงินซื้อมา นั้นจะใช้งานได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีขนาดกลางจนถึงเล็กหากต้องการมี Software (ซอฟต์แวร์) ใช้งานเเต่ไม่มีทีมพัฒนาเป็นของตัวเองบริการ MA ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรมีอย่างยิ่ง ซึ่งคิดดูเเล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพนักงานมาดูเเลอีกด้วย   ควรเลือกบริษัทที่ให้บริการ MA มีความสำคัญมากเราควรเลือกจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด พร้อมกับให้บริการ MA ด้วย


บริการของเรา

ราคาค่าบริการเบื้องต้น

ประมาณ