ราคาดูแลรักษากล้องวงจรปิด Package MA

ศูนย์บริการดูแลและบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิดทุกระบบ ครบวงจร
CCTV Maintenance Services Agreement (MA)

บริการ-MA-ครบวงจร

บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

(Maintenance Services Agreement – MA) คืออะไร

บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ และยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ หรือการ Update Software ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร

บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (Maintenance Services Agreement – MA) คืออะไร

           บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ และยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ หรือการ Update Software ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร

เลือก Package บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

ให้คุ้มค่า และเหมาะสมกับองค์กรคุณ

Package MA

ดูแลและบำรุงรักษาระบบ

Amount
จำนวนกล้องวงจรปิดที่ดูแล
System
ระบบกล้องวงจรปิด
Preventive Maintenance
เช็คการทำงานของอุปกรณ์และระบบ
On-site Service
เข้าตรวจสอบ/แก้ปัญหา
Price
อัตราค่าบริการ
บริการที่ได้รับ MA-01
บริการที่ได้รับ MA-02
บริการที่ได้รับ MA-03
บริการที่ได้รับ MA-04
บริการที่ได้รับ MA-05
บริการที่ได้รับ MA-06
บริการที่ได้รับ MA-07
บริการที่ได้รับ MA-08
บริการที่ได้รับ MA-09
บริการที่ได้รับ MA-10
บริการที่ได้รับ MA-11
บริการที่ได้รับ MA-12
บริการที่ได้รับ MA-13
บริการที่ได้รับ MA-14
บริการที่ได้รับ MA-15
บริการที่ได้รับ MA-16
บริการที่ได้รับ MA-17
บริการที่ได้รับ MA-18
บริการที่ได้รับ MA-19
บริการที่ได้รับ MA-20

ทำไมต้องซื้อ Package บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (MA)

ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบที่มีความสำคัญมากกับองค์ร หรือธุรกิจของเรา เพราะระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หรือตลอดระยะเวลา 360 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิดจะไม่ได้ถูกปิดเครื่อง หรือพักเครื่องเลย ดังนั้นการดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการตรวจเช็คดูแล บำรุงรักษา จากช่างผู้เชี่ยวชาญตรง เพื่อหากเกิดปัญหา หรือมีส่งสัญญาณอาการเสียของระบบจุดใดจุดหนึ่งก่อน เราจะได้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือแก้ไขไว้ได้ทัน ไม่เกิดปัญหาที่ว่าเกิดเหตุการณ์ภายในองค์กร แต่เมื่อมาตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน กับพบปัญหาต่างๆของระบบที่ไม่สามารถดูภาพย้อนหลังได้ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้  รวมถึงถ้าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล หรือตรวจเช็คระบบ เมื่อเกิดปัญหาอาจทำให้เราต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหรือหาสาเหตุนาน และถ้าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสีย ต้องหาซื้ออุปกรณ์ หรือช่างติดตั้งมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ และตั้งค่าระบบใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเทียบเท่ากับการซื้อสินค้าใหม่

พร้อมให้บริการ ด้วยความใส่ใจ มอบสิ่งที่ใช่ ให้กับคุณ

ช่องทางการติดต่อ

line@-assvices-qrcode