ราคาดูแลรักษากล้องวงจรปิด Package MA

ศูนย์บริการตรวจเช็คแก้ไขและบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิดทุกระบบ ครบวงจร
CCTV Maintenance Services Agreement (MA)

บริการ Maintenance Services Agreement ตรวจเช็คแก้ไขและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

ทุกระบบครบวงจร แบบรายปี

บริการตรวจเช็คแก้ไขและบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด มีความจำเป็นอย่างมากเพื่อให้ระบบสามารถที่จะทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดปัญหากล้องวงจรปิดเสียไม่มีคนดูแลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว เมื่อสินค้าและบริการที่ท่านซื้อมาได้หมดระยะเวลาประกันแล้ว บริการ Maintenance Services Agreement กับ Advance จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยดูแลระบบกล้องวงจรปิดให้คงสภาพการใช้งาน รับซ่อมกล้องวงจรปิดทุกระบบ ได้แก่ ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI, IP เริ่มต้นตั้งแต่ 4 กล้องขึ้นไป บริการดูแลบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี/แพ็คเก็จ  เป็นบริการที่ ตรวจสอบระบบ ความพร้อมตรวจหาข้อบกพร่อง และยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการอัพเดตกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น

Package MA

ดูแลและบำรุงรักษาระบบ

Amount
จำนวนกล้องวงจรปิดที่ดูแล
System
ระบบกล้องวงจรปิด
Preventive Maintenance
เช็คการทำงานของอุปกรณ์และระบบ
On-site Service
เข้าตรวจสอบ/แก้ปัญหา
Price
อัตราค่าบริการ
Package MA-01
Package MA-02
Package MA-03
Package MA-04
Package MA-05
Package MA-06
Package MA-07
Package MA-08
Package MA-09
Package MA-10
Package MA-11
Package MA-12
Package MA-13
Package MA-14
Package MA-15
Package MA-16
Package MA-17
Package MA-18
Package MA-19
Package MA-20
Package MA

ดูแลและบำรุงรักษาระบบ

Amount
จำนวนกล้องวงจรปิดที่ดูแล
Preventive Maintenance
เช็คการทำงานของอุปกรณ์และระบบ
On-site Service
เข้าตรวจสอบ/แก้ปัญหา

6,000.-

ปกติ 12,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

6,000.-

ปกติ 12,900.-
ระบบ IP-Camera

8,000.-

ปกติ 15,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

10,000.-

ปกติ 17,900.-
ระบบ IP-Camera

8,000.-

ปกติ 15,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

8,000.-

ปกติ 15,900.-
ระบบ IP-Camera

16,000.-

ปกติ 24,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

20,000.-

ปกติ 30,900.-
ระบบ IP-Camera

15,000.-

ปกติ 22,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

15,000.-

ปกติ 22,400.-
ระบบ IP-Camera

32,000.-

ปกติ 48,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

40,000.-

ปกติ 52,900.-
ระบบ IP-Camera

28,000.-

ปกติ 36,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

28,000.-

ปกติ 36,900.-
ระบบ IP-Camera

64,000.-

ปกติ 76,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

80,000.-

ปกติ 96,900.-
ระบบ IP-Camera

50,000.-

ปกติ 59,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

50,000.-

ปกติ 59,900.-
ระบบ IP-Camera

128,000.-

ปกติ 158,900.-
ระบบ Analog, AHD, TVI, CVI

160,000.-

ปกติ 195,000.-
ระบบ IP-Camera

Package CCTV
(จำหน่ายชุดกล้องวงจรปิด พร้อมบริการติดตั้ง)

แจ้งปัญหา เรียกซ่อม ผ่าน Line @ascctv

วิธีติดต่อทีมช่าง Support เพื่อแจ้งปัญหา ระบบกล้องวงจรปิดเสีย ใช้งานไม่ได้ ภาพไม่ขึ้น  เครื่องบันทึกไม่ทำงาน ฮาร์ดดิสพัง ลืมรหัสผ่าน

แก้ปัญหา โดยทาง Assvices ได้มีทีมงานสำหรับ ติดต่อ หรือแก้ปัญหาตลอดเวลา

บริการ-MA-ครบวงจร

บริการดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

(Maintenance Services Agreement – MA)

เป็นบริการดูแล และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ Advance ที่หนึ่งด้านการบริการ MA รวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ และยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ หรือการ Update Software ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร

บริการดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (Maintenance Services Agreement – MA) คืออะไร

           บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ และยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ หรือการ Update Software ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร


ทำไม? ต้องซื้อ Package (MA) บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด สัญญาแบบรายปี

พนักงานในองค์กรไม่มีความชำนาญ ในการดูแลกล้องวงจรปิด ซื้อโปรแกรมแกรมมาเเล้วเเต่ใช้งานไม่เป็น เมื่อเกิดปัญหา อุปกรณ์เสีย แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่มีช่างเข้ามาดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบให้  Upgrade Version ของ Software เพื่อให้เป็นโปรแกรมที่ทันสมัยไม่เป็น หรือกะทั่งบริษัทไม่มีทีมพัฒนา Application Software เป็นของตัวเอง อีกทั้งระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบที่มีความสำคัญมากกับองค์กร หรือธุรกิจของเรา เพราะระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หรือตลอดระยะเวลา 365 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิดจะไม่ได้ถูกปิดเครื่อง หรือพักเครื่องเลย ดังนั้นการดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการตรวจเช็คดูแล บำรุงรักษา จากช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อหากเกิดปัญหา หรือมีส่งสัญญาณอาการเสียของระบบจุดใดจุดหนึ่งก่อน เราจะได้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือแก้ไขไว้ได้ทัน ไม่เกิดปัญหาที่ว่าเกิดเหตุการณ์ภายในองค์กร แต่เมื่อมาตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน กับพบปัญหาต่างๆของระบบที่ไม่สามารถดูภาพย้อนหลังได้ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้  รวมถึงถ้าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล หรือตรวจเช็คระบบ เมื่อเกิดปัญหาอาจทำให้เราต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหรือหาสาเหตุนาน และถ้าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสีย ต้องหาซื้ออุปกรณ์ หรือช่างติดตั้งมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ และตั้งค่าระบบใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเทียบเท่ากับการซื้อสินค้าใหม่

ปัญหากล้องวงจรปิดเหล่านี้จะหมดไป ด้วยบริการ MA 

เลือกใช้บริการ Maintenance Agreement (MA) ที่ Advance ช่วยแก้ปัญหาและได้รับการดูแลเพิ่มเติม
1. บริการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา (Call Center) เมื่อเกิดปัญหากล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ จะมีการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ โดยทีมช่างวิศวกรมืออาชีพ
2. บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง (Internal RepairX) เรามีแผนกตรวจสอบ และซ่อมอุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่หมดประกันแล้ว
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Expert) ทีมงานบริการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ต่อการวิเคราะห์ปัญหาสูง เพื่อลดการแก้ปัญหาซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
4. บริการให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา (Onsite Service) จัดเตรียมทีมงานเข้าแก้ปัญหาถึงที่ สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง ทั้ง Hardware, Software และ Application ต่างๆ
5. ศูนย์บริการกลาง (Central service center) ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสำหรับสาขาที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตาม SLA ที่ลูกค้าต้องการ